Служба за стоматологију

Ова служба пружа следеће услуге:

  • стоматолошку здравствену заштиту одраслих
  • стоматолошку здравствену заштиту дјеце укључујући превентивни рад по предшколским установама, школама и установама за особе ометене у развоју
  • стоматолошку здравствену заштиту из домена оралне хирургије.

 

Радно вријеме: 07:00-20:00

Телефон: +387 59 223-060

Начелник службе: Др Душка Бешењи, спец. дјечије и превентивне стоматологије

Доктори стоматологије:

Др Жељко Ковач
Др Радиславка Ковачевић
Др Ђуро Маслеша
Др Здравка Ружић
Др Душка Бешењи, спец. дјечије и превентивне стоматологије

Главна сестра: Милена Чеко, стоматолошка сестра