Унутрашња организација

Послови из регистроване дјелатности Дома здравља обављају се у оквирима сљедећих основних организационих јединица:

1. Служба за медицинске послове, као основна  организациона јединица, која обједињује сљедеће медицинске службе,  као унутрашње организационе јединице и то:

  • Службу за хитну медицинску помоћ и хитни санитетски превоз;
  • Службу породичне медицине;
  • Амбуланту за специјалистичке консултације из гинекологије;
  • Амбуланту за специјалистичке консултације из педијатрије;
  • Службу за стоматолошку здравствену заштиту (превентивна и дјечија, односно општа стоматологија, стоматолошка лабораторија);
  • Центар за физикалну рехабилитацију у заједници;
  • Центар за заштиту менталног здравља;
  • Хигијенско епидемиолошку службу;
  • Службу снабдијевања лијековима и медицинским средствима;

 

2. Служба за немедицинске послове, као основна  организациона јединица која обједињује сљедеће службе као унутрашње организационе јединице:

  • Кабинет директора;
  • Службу за правне, опште и кадровске послове;
  • Службу за економско-аналитичке и финансијске послове;
  • Службу за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга;