Усвојен План интегритета

Дана  04. децембра 2013. године Народна скупштина Републике Српске усвојила је  на 32. сједници Стратегију борбе против корупције за период 2013-2017. године, а 15. марта 2014. Године Влада Републике Српске је усвојила Акциони план за спровођење те Стретегије. Стратегијом, те припадајућим Акционим планом, прописана је обавеза да све институције у јавном сектору, сви органи управе и локалне самоуправе и сва јавна предузећа донесу своје планове интегритета.

План интегритета је интерни превентивни антикорупцијски документ у коме је садржан скуп мјера правне и практичне природе којима се спрјечавају и отклањају могућност и за настанак и развој различитих облика коруптивног понашања и других облика нарушавања интегритета у оквиру институције као цјелине, појединих организационих јединица и појединачних радних мјеста, а који настаје као резултат самопроцјене и самоконтроле и изложености институције ризицима. Такође, план интегритета је средство за повећање свијести о слабим тачкама у раду институције и одражава способност система да се одупре неправилностима које проузрокују коруптивне, етички и професионално неприхватљиве поступке. Основна сврха планова интегритета је успостављање и побољшање, односно унапређење институција.

Радна група именована одлуком в. д. директора др. Бранке Драшковић радила је на припреми и изради Плана интегритета за ЈЗУ Дом здравља Требиње.

Након ревизије плана од стране Министарства правде и позитивне оцјене План је добио сагласност за усвајање.

На основу члана 26. Статута Дома здравља Требиње број : 05-268-2/12 и 05-888/13, а у вези с примјеном Правила за израду , увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској, в. д. директора ЈЗУ Дом здравља Требиње др. Бранка Драшковић доноси  Одлуку  о усвајању плана интегритета ЈЗУ Дом здравља Требиње  којом се усваја израђени план интегритета, разријешава именована радна група за израду плана интегритета и именује  менаџер интегритета ЈЗУ Дом здравља Требиње, Бокић др Дејан, координатор Радне групе за израду плана интегритета.