Усвојено упутство о поступању са пријавом корупције

Законом о заштити лица која пријављују корупцију  (Службени гласник Републике Српске 62/17 од 03.07.2017) уређује се заштита лица која пријављују корупцију, поступак пријаве корупције, обавезе поступања одговорног лица и надлежних органа у вези са пријавом и заштитом лица која пријављују корупцију и друга питања значајна за лица која пријављују корупцију.

Истим Законом обавеза је одговорног лица које руководи са 15 или више радно ангажованих лица да доносе Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију.

На основу горе наведеног  в. д. директора др Бранка Драшковић доноси Одлуку о усвајању Упутства о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију, те је исти усвојен.

Израдом Плана интегритета и Упутства о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију менаџмент и запослени у ЈЗУ Дом здравља Требиње исказали су подршку правосудним институцијама Републике Српске у борби против корупције.