Историјат

Првог априла 1966. године Одлуком Скупштине општине Требиње основан је Медицински центар Требиње, а 1994. године од Медицинског центра формирају се три нзависне здравствене установе: Дом здравља Требиње, Општа болница Требиње и Апотека Требиње. Дијагностичке службе (лабораторија и рендген) нису обухваћене диобеним билансом, остале су у склопу Опште болнице Требиње, а раде услуге и за Дом здравља Требиње.

Од 1998. године у Републици Српској је започета реформа примарне здравствене заштите по моделу породичне медицине која у Требињу није успјела из различитих, врло комплексних, разлога, тако да је до 2007. године Дом здравља Требиње стагнирао и назадовао.

Почетком марта 2007. године је направљен радикалан заокрет у организацији Дома здравља који је тада реорганизован и почео да ради по моделу породичне медицине. Извршена је регистрација грађана и формирано 14 тимова породичне медицине, смјештених у 7 амбуланти са радом у двије смјене. Таква организација доводи до новог квалитета у обезбјеђивању примарне здравствене заштите грађана и то: превенцијом, дијагностиком и лијечењем масовних незаразних болести, терапијом и рехабилитацијом у заједници те промоцијом здравог начина живота.

Тимове породичне медицине прати подршка Службе за хитну медицинску помоћ, те консултативно-специјалистичких амбуланти (гинекологија, педијатрија), центара за ментално здравље и физикалну рехабилитацију те стоматолошке и хигијенско-епидемиолошке службе. Оваква организација Дома здравља представља нови квалитет у заштити здравља наших грађана код којих постепено јача свијест о свим аспектима очувања властитог здравља и здравља своје породице.