Центар за ментално здравље

Овај Центар пружа следеће услуге:

  • превенцију, дијагностику и лијечењу менталних поремећаја
  • промоцију значаја менталног здравља како појединца, тако и цијеле заједнице
  • превенцију менталних поремећаја и обољења, нарочито код популације под ризиком, те рано откривање, дијагностику и лијечење истих
  • континуирано праћење особа са менталним поремећајима након болничког лијечења, укључујући подршку и рад са породицом (савјетодавни и едукативни рад)
  • лијечење - медикаментозна терапија, социотерапија, индивидуална и групна психотерапија, окупационо-радна терапија и активности по жељи корисника (укључене и кућне посјете)
  • савјетовалиште за алкохлизам и наркоманију.
  • услуге дефектолога-логопеда што подразумијева преглед,превенцију, дијагностификовање и третман поремећаја свих процеса који су повезани са функцијом говора, перцепцијом и продукцијом оралног и писаног језика, као и облицима невербалне комуникације
  • услуге социјалног радника - индивидуални рад са лицима којима је изречена заштитна мјера обавезног лијечења на слободи, оснаживање и засупање у процесима остваривања права пацијената, сарадња са одговарајућим установама у циљу подршке пацијенту, социотерапијски третман и социотерапијски рад на терену.

 

Радно вријеме: 07:00-14:00

Начелник центра: др Зоран Радовић, спец. психијатрије

Психолог: Биљана Бабић

Главни техничар: Ненад Милидраг, медицински техничар

контакт телефон: 059 240-677