Контакт

Дом здравља Требиње
Др Левиа бр. 2 89101 Требиње
E-mail: dztb(at)teol.net

Кабинет директора

Телефон: +387 59 261-351
Факс: +387 59 272-281

Породична медицина

Амбуланта 1 (тимови 1 и 2): +387 59 271-880
Амбуланта 2 (тимови 3 и 4): +387 59 271-882
Амбуланта 3 (тимови 5 и 6): +387 59 224-708
Амбуланта 4 (тимови 7 и 8): +387 59 223-151
Амбуланта 5 (тимови 9 и 10): +387 59 271-520
Амбуланта 6 (тимови 11 и 12): +387 59 224-071
Амбуланта 7 (тимови 13 и 14): +387 59 271-081
Амбуланта 8 (тим 15): +387 59 252-151 

Консултативно специјалистичке амбуланте

Педијатрија: +387 59 240-695
Гинекологија: +387 59 260-526

Остале амбуланте

Хитна мед. помоћ: 124;   +387 59 220-124
Центар базичне рехабилитације: +387 59 220-222
Центар за ментално здравље: +387 59 240-677
Хигијенско-епидемиолошка служба: +387 59 240-693
Стоматологија: +387 59 223-060

Немедицински сектор

Служба за опште, правне и кадровске послове: +387 59 272-280
Служба за економско-аналитичке и финансијске послове: +387 59 271-522, +387 59 261-376
(Jединица за информатичку подршку: +387 59 271-521)
Одсјек за рачуноводство: +387 59 272-282
Апотека: +387 59 272-471
Служба за квалитет: +387 59 224-188