Како изабрати породичног љекара

Ко је породични љекар?

Да би имали брже и лакше лијечење, али и здравији и квалитетнији живот, грађани имају право да изаберу свог љекара који је чувар капије здравственог система. О здрављу дјеце до 6 година живота брине изабрани педијатар, а чим дијете крене у школу, бригу о њему преузима породични љекар. Породични љекар се бира најмање на годину дана. Становници Требиња могу да бирају свог љекара већ од 2008. године. Тренутно у дому здравља ординира 14 тимова породичне медицине у 7 амбуланти које раде двократно.

Породични љекар тј. тим породичне медицине (доктор и двије медицинске сестра) води рачуна о свим сегментима здравља пацијента, у редовном је контакту са њим, боље га познаје и упућен је у његово здравствено стање, док пацијент добија ефикаснију и квалитетнију здравствену услугу, лакше долази до љекара, има могућност телефонског заказивања прегледа или сталне терапије као и добијање савјета директним разговором преко броја у ординацији који сваки пацијент добија од тима.

Како изабрати породичног љекара?

Процедура за избор љекара је крајње једноставна, а за регистрацију је потребно попунити образац, који се може добити на сваком сестринском пулту, док је списак свих љекара који могу бити бирани истакнут на огласним таблама Установе.

Образац - Изјава о избору и промјени изабраног љекара се попуњава у три примјерка које пацијент носи у пословницу Фонда здравстеног осигураља, гдје се један примјерак задржава, други пацијент узима себи, а трећи враћа свом љекару. Љекар се бира на годину дана, а по истеку овог периода, уговор се аутоматски продужава, уколико пацијент не инсистира на промјени изабраног љекара. Прије истека календарске године, пацијент може да промијени изабраног љекара ако промијени мјесто пребивалишта, ако није задовољан услугом, ако љекару престане радни однос, ако је изабрани љекар одсутан дуже од шест месеци, али и из других оправданих разлога.

Такође, из оправданих разлога и љекар може тражиди изузимање пацијента из свог тима.