Хигијенско-епидемиолошка служба

Ова служба пружа следеће услуге и мјере:

  • хигијенско-профилактичке мјере, тј. санитарно-хигијенски надзор школа, вртића и домова
  • епидемиолошко извиђање насеља, домаћинстава и колектива
  • надзор над водоопскрбним објектима и снабдијевањем становништва хигијенски исправном водом
  • надзор над хигијенским условима отклањања отпадних материја
  • дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
  • вакцинацију дјеце и одраслих
  • противепидемијске мјере које се проводе у циљу сузбијања настале болести, као и спречавање њиховог ширења у домаћинствима и колективима

 

Радно вријеме: 07:00-14:00

Начелник службедр Јелена Дурић, специјалиста епидемиологије

Главна сестра: Нада Брењо, виши санитарни техничар

контакт телефон: 059 240-693