Одсјек за рачуноводство

Одсјек за рачуноводство обавља рачуноводствено финансијске послове.

Радно вријеме: 07:00 - 14:30

Шеф одсјека: Бранка Сараџић, економски техничар

контакт телефон: 059 272-282