Менаџмент

Управа Дома здравља:

Директор: Мићуновић Маја, дипл. правник

Главна сестра: Николина Радић, дипл. мед. сестра

Управни одбор:

Владимир Зиројевић, дипл. економиста - предсједник одбора

Мирјана Милићевић - члан

Дражана Ивановић – члан