Служба за економско-анал. и финансијске послове

Служба за економско-аналитичке и финансијске послове обавља економске, аналитичке и финансијске (рачуноводствене) послове, као и припрему, израду и евалуацију плана рада, финансијског плана, као и ребаланса финансијског плана Установе.

Радно вријеме: 07:00 - 14:30

Наченик службе: Радован Тодоровић, дипл. економиста

Контакт телефон: 059 271-522