Амбуланте породичне медицине

Амбуланте пoродичне медицине обављају своју дјелатност преко 15  тимова породичне медицине.

Тим породичне медицине представља прву линију контакта и уласка грађана у систем здравствене заштите. Састав тима чине изабрани доктор породичне медицине и двије медицинске сестре.

Тим обезбјеђује здравствену заштиту породице и заједнице кроз: организован здравствено-васпитни рад, праћење здравственог стања и предузимање мјера на сузбијању заразних болести, откривање и сузбијање ризика незаразних болести, рано откривање и лијечење болести, односно упућивање на више нивое дијагностике, лијечења и рехабилитације.

Превенцијом и контролом незаразних болести обухваћени су ризико  фактори за настанак кардиоваскуларних и малигних болести, те  шећерне болести, каи и одвикавање од пушења, превенција гојазности  и недовољна физичка активност.

 


Начелница службе: Бошњак др Татјана, специјалиста породичне медицине

контакт телефон: 059/271-520


 

Главна сестра: Магдалена Ждралић

контакт телефон:059/ 271-520


Амбуланте породичне медицине:

 • Амбуланта I Амбуланта I
      Локација: "ново грудно"
  Телефон: 271 - 880;   
  I и II тим породичне медицине
  Радно вријеме 07:00 - 20:00      
  ...
 • Амбуланта II Амбуланта II
      Локација: "ново грудно"
  Телефон: 271 - 882;                   
  III и IV тим породичне медицине
  Радно вријеме 07:00 - 20:00...
 • Амбуланта III Амбуланта III
      Локација: главна зграда, први спрат
  Телефон: 224 - 708
  V и VI тим породичне медицине
  Радно вријеме 07:00 - 20:00      
 • Амбуланта IV Амбуланта IV
      Локација: главна зграда, други спрат
  Телефон: 223 - 151
  VII и VIII тим породичне медицине
  Радно вријеме 07:00 - 20:00...
 • Амбуланта V Амбуланта V
      Локација: главна зграда, други спрат
  Телефон: 271 - 520
  IX и X тим породичне медицине
  Радно вријеме 07:00 - 20:00      
 • Амбуланта VI Амбуланта VI
      Локација: главна зграда, други спрат
  Телефон: 224 - 071
  XI и XII тим породичне медицине
  Радно вријеме 07:00 - 20:00...
 • Амбуланта VII Амбуланта VII
      Локација: главна зграда, први спрат
  Телефон: 271 - 081
  XIII и XIV тим породичне медицине
  Радно вријеме 07:00 - 20:00...
 • Амбуланта VIII Амбуланта VIII
      Локација: Ластва
  Телефон: 252 - 151
  XV тим породичне медицине