Јавне набавке

План набавки

Одлуке о избору/поништењу

Преговарачки поступак без објављивања

Основни елементи потписаног уговора

Позив за достављање понуда - Анекс II дио Б