Цијене љекарских увјерења

У Дому здравља Требиње издају се љекарска увјерења по сљедећим цијенама:

 • Љекарско увјерење за посао (без посебних захтјева)
30,00 КМ
 • Љекарско увјерење за конкурс
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за обављање допунске дјелатности
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за добровољно осигурање/општа радна способност
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за привремени боравак у БИХ
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за путовање и боравак у иностранству
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за упис на факултет
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за студентски дом
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за осигурање
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење ради одобрења кредита
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за члана управног одбора
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за склапање брака
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за усвајање дјетета
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за боравак у дјечијем обданишту
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за боравак у одмаралишту
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за упис дјеце у 1. разред основне школе
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за  смјештај дјеце у дом
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за смјештај одраслих особа у дом
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за упис у средњу школу
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за суд
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење за спортског судију
17,50 КМ
 • Љекарско увјерење (попуњавае ино обрасца)
17,50 КМ

Приједлог цјеновника је усвојен на сједници Управног одбора одржаној 30.12.2014. год. и на основу Одлуке о усвајању приједлога цијена за љекарска увјерења која идзаје ЈЗУ Дом здравља Требиње бр. 05-1048/14.